Naše služby

Zameriavame sa predovšetkým na Bratislavské mestské časti: Rača, Petržalka, Podunajské Biskupice a Nové Mesto. Poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a služby ako:

  • správa a údržba bytového fondu
  • správa a údržba nebytového fondu
  • účtovnícke práce - jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • právne služby v súvislosti s vymáhaním nedoplatkov
  • vybavovanie dotácií a úverov z rôznych bankových inštitúcií
Prečo si vybrať
PAMU
  • úzka spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov, ako aj s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov pri vybavovaní jednotlivých požiadaviek
  • promptné vybavenie havarijných prípadov
  • Vieme vybaviť stavebné povolenie a inžiniering za 50 % z tradičnej sumy ostatných spoločností.
  • Všetkým investičným prácam na bytových domoch, ako je zateplenie, oprava strechy či výmena stúpačiek, predchádza výberové konanie na základe vopred zadaných podmienok v spolupráci so zástupcami bytových domov.

Referencie

Za štrnásť rokov našej činnosti máme v správe 31 bytových domov nepretržite od začiatku činnosti. Pridajte sa i vy k tomuto okruhu spokojných vlastníkov bytov. Radi a ochotne vám pomôžeme.

Banšelová 14-16
Blagoevova 10-12
Bodrocká 24-30
Cyprichova 36-40
Cyprichova 76-80
Dopravná 12-20
Dopravná 21-23
Dopravná 31-35
Dopravná 37-41
Estónska 8-14
Filiálne nádražie 3015
Gelnická 16-18
Hagarová 19
Hečková 14-16
Hubeného 15-19
Hubeného 52-56
Hubeného 1-5
Kadnárová 36-40
Kadnárová 60-64
Kaplinská 7
Plicková 11
Plicková 3-7
Pri šajbách 16
Sadmelijská 3
Remeselnícka 35
Tbiliská 15-21
Vajnorská 43
Žarnovická 5
Levická 3