Právne služby pri vymáhaní nedoplatkov

Keďže si uvedomujeme, že to nie je to príjemná situácia ani pre jednu zo strán, snažíme sa prioritne nájsť najprijateľnejšie riešenie na vyrovnanie vzniknutého dlhu voči bytovej jednotke. V prípade neúspešnej dohody riešime vzniknutý dlh súdnou cestou.