Služby

Zameriavame sa predovšetkým na Bratislavské mestské časti: Rača, Petržalka, Podunajské Biskupice a Nové Mesto. Poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a služby ako:

  • správa a údržba bytového fondu
  • správa a údržba nebytového fondu
  • účtovnícke práce - jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • právne služby v súvislosti s vymáhaním nedoplatkov
  • vybavovanie dotácií a úverov z rôznych bankových inštitúcií

Prečo si vybrať Pamu

  • úzka spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov, ako aj s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov pri vybavovaní jednotlivých požiadaviek
  • promptné vybavenie havarijných prípadov
  • Vieme vybaviť stavebné povolenie a inžiniering za 50 % z tradičnej sumy ostatných spoločností.
  • Všetkým investičným prácam na bytových domoch, ako je zateplenie, oprava strechy či výmena stúpačiek, predchádza výberové konanie na základe vopred zadaných podmienok v spolupráci so zástupcami bytových domov.