Kontakt

Pavlína Pavuková - PAMA, IČO: 37495275, DIČ: 1024945900     

Pavlína Pavuková - PAMA, S.R.O., IČO: 46221981, DIČ: 2023294988

Pavlína Pavúková – správa bytov a NP, s.r.o.,IČO: 46506233, DIČ:2023722173

Sídlo: Karpatské námestie 18, 831 06 Bratislava,  Prevádzka: Plickova 11, 831 06 Bratislava   

02/44 88 03 290905 845 989

pama@spravabytov-pama.skpavukova@spravabytov-pama.skpavuk@spravabytov-pama.sk, wolfova@spravabytov-pama.sk

V prípade havarijnej poruchy (plyn,voda,elektrina) kontaktujte havarijnú službu formou mailu: technik@hso.sk, alebo telefonicky: mobil: 0911/414 125

Stránkové hodiny:                                                                                

Pondelok    09:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00

 Vianočné sviatky:          V termíne od 21.12.2023 do 2.1.2024 čerpáme dovolenky. 

Sadzobník poplatkov:

Potvrdenie vzťahujúce sa k bytu: 4,50€

Potvrdenie vzťahujúce sa k bytovému domu: 4,50€

Potvrdenie k stavebným úpravám: 8,00€

Prevod vlastníctva bytu: 8,00€

Kopírovanie - 1 strana formát A4: 0,50€

    S A D Z O B N Í K

    Úkonov a taríf za služby poskytované obchodným partnerom nad rámec uzatvorených zmlúv v čase poskytovania úkonov.

    Číslo                                       Úkon                                                                                Tarifa €

1/               Poplatok za vystavenie a zaslanie jednej upomienky                                       3,- €     

2/               Príprava podkladov na súdne a exekučné vymáhanie  nedoplatku-             

                  -fakturuje sa dlžníkom                                                                                   150,- €           

3/               Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre

                  a) podnikateľov                                                                                                20,- €      

                  b)  nepodnikateľov                                                                                           10,- € 

                 Tento poplatok platí prenajímateľ priestoru

4/               Inžinierska činnosť :

  1. zabezpečenie stavebného povolenie (ohlásenie stavebných úprav)

      poplatok pri podaní žiadosti                                                                         200,- €     

             b)  zabezpečenie úveru v banke                                                                         200,- €    

             c) zabezpečenie podania žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových

                  porúch z MVRR  SR ;                                                                                                    

             - poplatok pri podaní žiadosti                                                                               500,- €                         

             d)   zabezpečenie podania žiadosti o úver zo ŠFRZ                                                           

                 - poplatok pri podaní žiadosti                                                                           500,- €                       

             e)   zabezpečenie pridelenia dotácie z iných programov

                 - poplatok pri podaní žiadosti                                                                           500,- €           

 5/             Vypracovanie dokumentu v inom výstupe ako je štandardný výstup

                 Z informačného systému                                                                                   15,- €    

                 Za štandard sa považuje vyhotovenie pre potreby zástupcov

                 vlastníkov bytov jedenkrát mesačne :

  1. výpis z FÚaO,
  2. výpis služieb,
  3. zoznam neplatičov.

 6/            Zvolanie schôdze na podnet vlastníkov bytov nad štandard v zmysle

    Zmluvy o výkone správy                                                                                                50,-€/hod.

Nie sme platcami DPH.

V Bratislave dňa 01.01.2023

                                              

                                                                                  

                                                                                               ___________________________

Pavlína Pavuková

Dagmar Pavúková

                                                                                       Veronika Wolfová                                                                                                      


Napíšte nám

* - povinné položky