Vybavovanie dotácií a úverov

Máme najaktuálnejší prehľad o podmienkach pri vybavovaní dotácie či úveru, preto je pre nás samozrejmosťou, ak dostaneme zo strany klienta takú požiadavku. Okrem úspešného vybavenia úveru alebo dotácie sa podieľame, aj na navrhovaní potrebných zmien či rekonštrukcií v bytovom dome, ktoré by viedli ku komfortnejšiemu a modernejšiemu bývaniu obyvateľov.